Bacillus paralicheniformis Dunlap 2015
NCAIM Number B.01209
Other Collection Number
Strain Name
Mutant
Strain Status
Strain History received and earlier maintained as Bacillus licheniformis
Previous Name
Typestrain of
Depositor
Isolator
Isolation source
Isolation Type
Restriction Hazard Group 1
Name of Medium NCAIM 0025 - Nutrient agar 37°C
Notes and applications

ID from 16S sequence:
>B.01209
TACATGCAAGTCGAGCGGACAGATGGGAGCTTGCTCCCTGATGTCAGCGGCGGACGGGTG
AGTAACACGTGGGTAACCTGCCTGTAAGACTGGGATAACTCCGGGAAACCGGGGCTAATA
CCGGATGCTTGATTGAACCGCATGGTTCAATTATAAAAGGTGGCTTTTAGCTACCACTTA
CAGATGGACCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATG
CGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTA
CGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCG
TGAGTGATGAAGGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTTAGGGAAGAACAAGTACCGTTC
GAATAGGGCGGTACCTTGACGGTACCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGC

Literature