Selected Publications

Research papers in referreed journals

Deák T., Török T., Lehoczkiné Tornai J., Reichart O., Tabajdiné-Pintér V., Fábri I. (1986): Comparation of general purpose media for the enumeration of moulds and yeasts. In: King,A.D., Jr. Pitt.J.L., Beuchat, L.R., Corry, J.E.L. (eds): Methods for the mycological examination of food. Plenum Press, New York. London. pp.114-119.

Reichart O., Lehoczki Tornai J. (1992): Effect of water activity on the kinetics of destruction of Escherichia coli by chemicals, Acta Alimentaria, 21.(2) 115-122.

Judit Tornai-Lehoczki, Dénes Dlauchy, Tibor Deák (1994): Significance of active fructose transport in the differentiation of the Saccharomyces sensu stricto group. Letters in Applied Microbiology 19, 173-176.

Judit Tornai-Lehoczki, Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Tibor Deák (1996): Some remarks on "A taxonomic key for the genus Saccharomyces" (Vaughan Martini and Martini 1993). Antonie van Leeuwenhoek 69, 229-233.

J. Tornai-Lehoczki and D. Dlauchy (1996): An oppotunity to distinguish of  Saccharomyces sensu stricto by electrophoretic separation of the larger chromosomes. Letters in Applied Microbiology 23, 227-230.

Péter, G., Tornai-Lehoczki, J., Deák, T. (1997): Candida novakii, sp. nov. a new anamorphic yeast species of ascomycetous affinity. Antonie van Leeuwenhoek 71: 375-378.

D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki, G. Péter,  (1999): Restriction Enzyme analysis of PCR Amplified rDNA as a Taxonomic Tool in Yeast Identification, Syst.Appl. Microbiol. 22, 445-453.

G. Péter, J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy & G. Vitányi  (2000): Pichia sporocuriosa sp. nov., a new yeast isolated from rambutan,  Antonie van Leeuwenhoek 77: 37-42.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (2000): Delimination of breewing yeast strains using different molecular techniques, Int. Journal of Food Microbiology 62, 37-45.

T. Deák, J. Chen, D.  A. Golden, M. S.  Tapia, J. Tornai-Lehoczki, B. C. Viljoen, M. T. Wyder, L. B. Beuchat (2001): Comparison of dichloran 18% glycerol (DG18) agar with general purpose mycological media for enumerating food spoilage yeasts, Int. J. of Food Microbiol.67, 49-53.

L. R. Beuchat, E. Frandberg, T. Deak, S. M: Alzamora, J. Chen, S. Guerrero, A. López-Malo, I. Ohlsson, m. Olsen, J:M: Pienado, J. Schnurer, M.I. de Siloniz J. Tornai-Lehoczki (2001): Performance of mycological media for supporting colony formation by desiccated food-spoilage yeasts: an inter-laboratory study, Int. J. of Food Microbiol.70, 89-96.

Yasushi Niwata, Masako Takashima, Judit Tornai-Lehoczki, Tibor Deák and Takashi Nakase (2002): Udeniomyces pannonicus sp. nov., a ballistoconidium-forming yeast isolated from leaves of plants in Hungary , Int.J. of Systematic and Evolutionary Microbiology 52, 1887-1892.

Dlauchy, D.; Lehoczki-Tornai, J.; Fülöp L. & Péter, G. (2003): Pichia (Komagataella) pseudopastoris sp. nov., a new yeast species from Hungary. Antonie van Leeuwenhoek. 83: 327-332.

Péter, G.; Lehoczki-Tornai, J.; Fülöp L. & Dlauchy, D. (2003): Six new methanol assimilating yeast species from wood material. Antonie van Leeuwenhoek. 84: 147-159.

Tornai-Lehoczki J, Peter G, Dlauchy D. (2003): CHROMagar Candida medium as a practical tool for the differentiation and presumptive identification of yeast species isolated from salads. Int J Food Microbiol. 86:189-200.

Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Rita Vasdinyei, Judit Tornai-Lehoczki, Tibor Deák (2004): Candida galli sp. nov., a new yeast from poultry. Antonie van Leeuwenhoek. 86: 105-110.

Péter G., Tornai-Lehoczki J., Suzuki M. and Dlauchy D. (2005): Metschnikowia viticola sp. nov., a new yeast species from grape. Antonie van Leeuwenhoek. 87:155-60.

Peter G, Dlauchy D, Tornai-Lehoczki J, and Kurtzman CP (2005): Kuraishia molischiana sp nov., the teleomorph of Candida molischiana. Antonie van Leeuwenhoek 88: 241-247.

Peter G, Dlauchy D and Tornai-Lehoczki J  (2006): Candida floccosa sp. nov., a novel methanol-assimilating yeast species. Int J Syst Evol Microbiol. 56:2015-2018. 

Rosa, CA.; Péter, G. (eds.) (2006): Biodiversity and Ecophysiology of Yeast, Springer-Verlag, Berlin. pp.: 580.

Peter G, Tornai-Lehoczki J, Shin KS and Dlauchy D. (2007): Ogataea thermophila sp. nov., the teleomorph of Candida thermophila. FEMS Yeast Res. 7:494-496. 

Peter G, Dlauchy D and Tornai-Lehoczki J  (2007): Ogataea allantospora sp. nov., an ascomycetous yeast species from phylloplane. Antonie van Leeuwenhoek 92: 443-448.

 

Posters, presentations

Lehoczkiné Tornai Judit (1987): Élelmiszeriparban alkalmazott fertőtlenítőszerek hatékonyságának vizsgálata. Nagykőrősi Higiéniai Napok, május 13.

Lehoczkiné Tornai Judit (1988): Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Magyar Nemzeti Gyűjteménye. "Találmányi tevékenység és szabadalmi-licens munka a magyar és a szovjet szervezetek közötti tudományos-műszaki együttműködés" cimű szimpózium, Budapest, szeptember 12.

Török T., Lehoczkiné Tornai Judit, Deák Tibor (1988): Services for biotechnology microbial databank and industrial patent depository. Biotechnological  Symposium, Berlin.

Török T., Tornai Judit, Deák T. (1988): Survival of  Bacteria, Moulds and Yeasts After Liophilization. Poster abstract, The Sixth International Congress of Culture Collections. Maryland in suburban Washington, Abstract Book USA p.73.

Lehoczkiné Tornai Judit (1989): National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms WFCC Newsletter, 3, 5-7.

Lehoczkiné Tornai Judit (1990): Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteményének szolgáltatásai. Élelmezési Ipar XLIV. évf. 11, 405-407.

Lehoczkiné Tornai Judit és Reichart Olivér (1990): Különböző mikroorganizmusok pusztulása alkohol hatására. Élelmezési Ipar, XLIV évf. 6, 228-232.

Lehoczkiné Tornai Judit (1990): Tapasztalatok a mikroorganizmusok korszerű tartósításáról. Lippay János Tudományos Ülés. 16. old.

Pátkai Györgyi, Lehoczkiné Tornai Judit (1990): Tartósítószerkombinációk alkalmazási lehetőségei a házi tartósításban. Előadás Lippay János Tudományos Ülés. 8.old.

Lehoczkiné Tornai Judit, Németh András (1992): Diaminopimelinsav kimutatásának jelentősége baktériumok identifikálásában. Előadás Lippay János Tudományos Ülés. 404. old. 

Pátkai Györgyi, Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Fűszernövények antimikróbás hatásának vizsgálata. Lippay János Tudományos Ülés. 398. old.

Pátkai Györgyi, Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Fűszernövények antimikrobás hatásának vizsgálata zöldségkészítményekben. Előadás. MTA, EKB, MÉTE, KÉKI Közös Tudományos Kollokvium. Budapest, június 26.

Pátkai Györgyi és Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Fűszernövények antimikrobás hatásának vizsgálata. Konzervipar 4, 113-116.

Deák Tibor, Lehoczkiné Tornai Judit (1992): Working Experiences of the National Collection of Agricultural and Industrial Microorganisms. ICCC-VII. Biodiversity and the Role of Culture Collection, Peking. Abstract Book p. 37.

Reichart Olivér,  Lehoczkiné Tornai Judit (1993): Mathematical modelling of the effect of water activity on the disinfection kinetics of Escherichia coli. Food Micro,93 "Novel Approoches Howards Food Sofety Assurance" Book of Abstract. p. 47.

Lehoczkiné Tornai Judit, Dlauchy Dénes (1993): Aktív fruktóz transzport jelentősége a Saccharomyces sensu stricto csoport tagjainak elkülönítésében. Magyar Mikrobiológiai Társaság 1993. évi Naggyűlés, Győr. Összefoglaló, 104. oldal

Lehoczkiné Tornai Judit ,  Dlauchy Dénes, Péter Gábor (1994):  Molekuláris biológiai módszerek alkalmazása a sensu stricto Saccharomyces-ek taxonómiai elkülönítésében, előadás, MMT Nagygyűlés Szolnok, augusztus 23-25. Összefoglaló 15. old.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy, G. Péter T. Deák (1994): Revision by current molecular methods of Saccharomyces strains maintained at the NCAIM poster, IUMS Congress, Prague,  July 3-8. Abstract Book p. 87. 

Tibor Deák, Judit Lehoczki (1994): Methods for Detecting and Identifying Foodborne Yeasts, lecture, ASM General Meeting, Washington,  May 21-25.

Judit Tornai-Lehoczki, Dénes Dlauchy, Gábor Péter (1994): Taxonomic revision of Saccharomyces sensu stricto strains of NCAIM, poster, XIII ECCO Meeting and MINE Meeting Louvain -la Neuve,  June 30th -July1st. Abstract Book p. 24.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (1995): Electrophoretic karyotypes of Hungarian wine and brewing yeasts. Yeast 11, Spec. Issue p. 605.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy, T. Deák (1995): RFE karyotyping of yeast strains. Int. Biodiversity Seminar ECCO XIV. Meeting, Slovenia, Abstract Book p. 143.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy , T. Deák and I. Balogh (1995): RFE karyotyping and RAPD analysis of yeast strains. 12th Congress of the Hungarian Society for Microbiology, Abstract  book.

Lehoczkiné Tornai Judit, Kiss Gabriella (1995): Malassezia pachydermatis törzsek kariotipusának vizsgálata, előadás, MMT Állat­orvos­tudományi Bizottsága, Akadémiai beszámoló, Budapest, január 24. 15.old.

Deák Tibor, Lehoczkiné Tornai Judit (1995): Az élelmiszeripari jelentőségű Saccharomyces és rokon élesztőgomba nemetségek rendszerezése a molekuláris biológia újabb eredményei tükrében, Élelmezésipar, 5, 140-146.

Mani K, Tornai-Lehoczki,  Peter G, Dlauchy D, Deak T (1996): Use of RAPD PCR in the identification of yeasts isolated from Indian foods. 16 th Int. Symp. ICFMH, Food Micro 96 Book of Abstract, 6/P19, p.204

Mani K, Tornai-Lehoczki , Peter G,  Deak T (1996): Molecular typing of industrial yeast strains used for production of Indian beverages. 16 th Int. Symp. ICFMH, Food Micro 96 Book of Abstract, 6/P18, p.203

Tornai-Lehoczki , Peter G,  Deak T (1996):  Rapid molecular identification of industrially important Saccharomyces. 16th Int. Symp. ICFMH, Food Micro 96 Book of Abstracts, 6/P22, p. 207. 

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (1997): Molecular characterization of Saccharomyces cerevisiae strains. 8th European Congress on Biotechnology. August 17-21. Abstract Book p.183.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy (1997): Genetic diversity of wine-making yeast strains isolated from various historical Hungarian wine regions. 18th International Specialized Symposium on Yeasts. August 24-29. Abstact Book p. 83.

Dlauchy Dénes, Lehoczkiné Tornai Judit, Péter Gábor (1997): Riboszómális DNS-fingerprinting alkalmazása az élesztőgombák azonosításában. Előadás, MTA-ÉKB Élelmiszer-Mikrobiológiai Munkabizottságának 1997 októberi Ülése.

J. Tornai-Lehoczki, (1998): Differentiation of brewing yeast strains according to their karyotype patterns. Lecture, RIKEN, Japan Collection of Microorganisms, November, 8.

J. Tornai-Lehoczki, (1998): Researh programs in the NCAIM, Chiba University, Japan, November, 9.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy, G. Péter and J. Corry (1999): Differentiation of brewing Yeast strains using different molecular techniques. lecture, 2 nd  International Alcohol production Workshop, 29 March-2 April, Matanzas, Cuba

D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki and G. Péter (1999): Yeast identification using restriction analysis of PCR amplified rDNA.ECCO XVIII Annual General Meeting, May 26-28, Sestri Levante, Italy, Abstract book,  P 10.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy and G. Péter (1999): Taxonomic investigation of   brewing yeast of PCR amplified rDNA.ECCO XVIII Annual General Meeting, May 26-28, Sestri Levante, Italy, Abstract book,  P 10.

J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy and G. Péter (1999): Differentiation of  brewing yeast strains.Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, vol 46, numbers 2-3. 349.

G. Péter, J. Tornai-Lehoczki, D. Dlauchy  (1999): Three new yeast species from Hungary. Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, vol 46, numbers 2-3. 323.

D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki, G. Péter,  (1999): Identification of foodborne yeasts on the basis of 18S rDNA.13th International Congress of the Hungarian Society for Microbiology, August 29-September 1, 1999.

Tornai-Lehoczki J & Péter G.,  (2000): Typing of foodborne, food spoilage and opportunistic pathogenic yeasts on " CHROM-agar Candida" medium, YSY 2000, Tenth Int. Symp. on Yeasts, Papendal, Arnheim. The Netherlands, 27 august-1 September

D. Dlauchy, J. Tornai-Lehoczki, G. Péter (2000): Identification of yeasts associated with food. Presentation, "Novel Processes and Control Technologies in the Food Industry", NATO-ASI meeting, Antalya, Turkey.

L. R. Beuchat, E. Frandberg, T. Deak, S. M: Alzamora, J. Chen, S. Guerrero, A. López-Malo, I. Ohlsson, m. Olsen, J:M: Pienado, J. Schnurer, M.I. de Siloniz J. Tornai-Lehoczki (2001): Performance of mycological media for supporting colony formation by desiccated food-spoilage yeasts: an inter-laboratory study, IAFP 88th Annual Meeting, Minneapolis, Minnesote Augustus 5-8.

J. Tornai-Lehoczki (2002): Application of CHROMagar Candida medium for rapid differentiation of yeasts. Lecture on Chiba University, Japan, April 14,

Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Rita Vasdinyei, Judit Tornai-Lehoczki & Tibor Deák (2003). A Yarrowia lipolytica-like yeast species of chicken origin. Interactions between Yeasts and other Organisms. 23rd International Specialised Symposium on Yeasts. 26-29 August, 2003 Budapest, Hungary.

Judit Tornai-Lehoczki, Gábor Péter and Dénes Dlauchy (2003). Application of CHROMagar Candida Medium for Differentiation of  Foodborne and Food Spoilage Yeasts. Interactions between Yeasts and other Organisms. 23rd International Specialised Symposium on Yeasts. 26-29 August, 2003 Budapest, Hungary.

Judit Tornai-Lehoczki, Gábor Péter,  Bennie C. Viljoen and Dénes Dlauchy (2004): Study of Hungarian Wine Yeast Strains. Yeasts in Science and Biotechnology. 11 International Congress on Yeasts. 15-20 August 2004, Rio de Janeiro, Brazil. (poszter)

Gábor Péter, Judit Tornai-Lehoczki, Motofumi Suzuki and Dénes Dlauchy (2004): A New Metschnikowia Species From Grape. Yeasts in Science and Biotechnology. 11 International Congress on Yeasts. 15-20 August 2004, Rio de Janeiro, Brazil. (poszter)

Gábor Péter,  Masako Takashima,  Motofumi Suzuki, Tibor Deák, Dénes Dlauchy and Judit Tornai-Lehoczki (2004): The yeast flora of a sauerkraut fermentation. In: Watanabe, M.M.; Suzuki, K. & Seki, T. (eds.) Innovative Roles of Biological Resource Centers. Proceedings of the Tenth International Congress for Culture Collection. 10-15 October 2004, Tsukuba, Japan, p. 646.

Motofumi Suzuki, Miyoke Ide, Moruya Ohkuma, Gábor Péter, Dénes Dlauchy, Judit Tornai-Lehoczki and Tibor Deák (2004): A new yeast species of the genus Candida in the yarrowia clade isolated from a Jpanase termite. In: Watanabe, M.M.; Suzuki, K. & Seki, T. (eds.) Innovative Roles of Biological Resource Centers. Proceedings of the Tenth International Congress for Culture Collection. 10-15 October 2004, Tsukuba, Japan. Poster. p. 554 .

Gábor Péter,  Judit Tornai-Lehoczki, Motofumi Suzuki and Dénes Dlauchy (2004): Metschnikowia sp. nov. the teleomorphic state of Candida kofuensis. In: Watanabe, M.M.; Suzuki, K. & Seki, T. (eds.) Innovative Roles of Biological Resource Centers. Proceedings of the Tenth International Congress for Culture Collection. 10-15 October 2004, Tsukuba, Japan. p. 534.

Judit Tornai-Lehoczki, Gábor Péter, and Dénes Dlauchy (2004): Characterization of Hungarian wine yeasts from natural fermentation. In: Watanabe, M.M.; Suzuki, K. & Seki, T. (eds.) Innovative Roles of Biological Resource Centers. Proceedings of the Tenth International Congress for Culture Collections. 10-15 October 2004, Tsukuba, Japan. p.: 645.

Gábor Péter,  Judit Tornai-Lehoczki, and Dénes Dlauchy (2005): On the taxonomy of the genus Kuraishia. Third Hungarian Micological Conference. Abstarct: Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52: 237-238.  

Gábor Péter, Judit Tornai-Lehoczki, Dénes  Dlauchy (2006): Kuraishia molischiana, the second member of the genus, Annual General Meeting of European culture Collections’ Organization, Budapest June 7-10, 2006, Abstract book pp.194.

J. Lehoczki-Tornai, G. Péter, E. Szűcs, D. Dlauchy, Cs. Hajdú and J. Szarvas (2007): Isolation and selection of yeast strains in Eger wine district, International Specialized Symposium on Yeasts, 3-7 June 2007, Sorrento, Abstract book pp.118.